Aktuellt

De fina skidspåren i vårt närområde betalas av stugägarna i Högfjällsbyarnas Samfällighetsförening. Höga kostnader för spårningen har gjort det nödvändigt att begära ytterligare bidrag till verksamheten. Från och med nu finns skyltar utmed spåren som erbjuder spåranvändarna att bidra med en (frivillig) avgift genom en Swish-betalning av valfri storleksordning till Samfälligheten.  Det är rimligt att de som använder spåren också solidariskt bidrar till kostnaden för att anlägga och hålla dem i gott skick.

 Våra skidspår i Sälen
 Viktig information dricksvattnet måste kokas


Löpande information kommer.


2023-09-18

De prover som togs i torsdags (14/9) från vattenverket var bra.

Trots att vattenverketet fungera som det ska så behövs ytterligare en verifiering.


Den 15/9 togs det nya prover på vatten ute i stugor för att verifiera vattenkvaliteten. 


Det dröjer nu ytterligare några dagar innan provsvaret på vatten är klart. 


Dricksvattnet bör kokas, fram tills att de sista provsvaren kommit, alternativt hämta dricksvatten från kommunens tank uppställd nedanför HC vid vattenverket.


Inga rapporter om sjuka, eller påverkade personer har inkommit.


2023-09-16


Vattenverket och distribution av vatten fungerar nu som det ska.

Den 14/9 har det tagits ut prover på vatten från brunnar och även vatten ut från vattenverket. En av brunnarna har fortfarande kontamination medan de andra har goda provresultat. Det dröjer nu ytterligare några dagar innan provsvar kommer. Inga rapporter om sjuka, eller påverkade personer har inkommit.2023-09-05


UV-lampan är nu bytt. Det kommer att tas nya prover för att säkerställa funktionen på lampans effekt. Det tar 2-3 veckor för att få analys på vattenprovet därför tar hela processen lite tid.


Det rekommenderas att fortfarande koka vattnet alternativt hämta dricksvatten från tanken.


2023-09-03


Det är en mindre mängd bakterier som påvisats men för att vara säker så ska vattnet kokas. Vill man hämta dricksvatten så finns det en tank uppställd vid HC.

Nya prover kommer att tas och vi återkommer så fort vi har en uppdatering.


2023-08-23.


Vår UV-lampa, som ska rena vattnet har varit ur bruk en tid då reservdelar saknats för denna, därav har bakterier blivit kvar i brunnen när dagvattnet efter den stora nederbörden rann ner i brunnen. När vi sedan bytt UV-lampa har det visat sig finnas fler fel på reningsutrustningen. Vi inväntar nu leverans av ytterligare reservdelar. Vi bör alltså fortsätta koka vattnet före användning, alternativt hämta dricksvatten från kommunens tank vid förrådsbyggnaden bredvid stuga 1A i Hemfjällsbyn.


Samfälligheten har beställt ny provtagning av vatten, som tas ut denna vecka. Resultat från provtagning kommer nästa vecka.2023-08-18


Dricksvattentank är nu på plats vid vattenverket nedanför HC.


2023-08-17


Samfälligheteten har idag fått information om höga provvärden på dricksvattnet. Sannolikt orsakades detta av den stora nederbörden för en tid sedan. Förebyggande åtgärder är redan vidtagna genom uppbyggd vall runt brunn.


OBS! Medlemmar och gäster i Brf Skogsfåglarna betalar redan delar av skidspåret genom föreningens årliga driftsbidrag och avgiften ingår alltså i medlemmarnas veckoavgift.

Laddning av elbilar i Sälen

I Sälen finns flera laddningsställen för elbil. Vi hänvisar all laddning till de avsedda laddstationerna då det på grund av brandrisk är absolut förbjudet att ansluta elbil direkt till våra boendens eluttag. Vid en brandskada kan skadeståndskrav komma att riktas mot den som bryter mot denna föreskrift.

Styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte är den 9 oktober. 


Stugvärd


Kontakt - Anbudspoolen Dalarna AB

Telefon : 0280- 21058

Felanälan. fel@visitsalen.nu

Servicetjänster: tjanster@visitsalen.nu


Det finns ingen bemannad reception men personalen finns tillgängliga på telefon följande tider:


Vecka 51-16

Måndag - Fredag 08:00 -19:00

Lördag- Söndag 08:00 - 20:00Vecka 17-50

Måndag – Fredag 09:00 – 17:00

Lördag 14:00 - 18:00Uthyrning

Intresserad kan vända sig till Sälens Bed & Breakfast AB om man vill lämna sin andelsvecka för uthyrning.

Via mail andel@visitsalen.nu eller ringa 0280-222 22   

När uthyrning sker genom Sälens Bed & Breakfast AB är det viktigt att notera att företaget har ett försäkringsskydd mot eventuell skadegörelse av hyresgäst. Vid t ex privat uthyrning av andelsägare gäller inte hemförsäkringen och andelsägaren ansvarar själv emot föreningen för sin hyresgästs eventuella skadegörelse.         

Avfallsstation

En avfallsstation för sortering av både mat- och restavfall samt förpackningar och tidningar har etablerats för Högfjällsbyarna i Sälen, en så kallad Sortera Mera station. Det är en gemensam insats av Vamas (Vatten & Avfall i Malung-Sälen) och FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen. 

Utförlig information om användning och sortering kommer att finnas i alla våra stugor.

Alternativa veckor 2024  

Beroende på vilken tid påsken infaller har vissa medlemmar s k rörliga veckor. För tydlighetens skull vill vi informera om vad som gäller 2023/2024:

Jul och Nyårsveckan: Från lördagen den 23 dec 2023 till lördagen den 6 jan 2024.

Andel med nyttjanderätt för påskveckan disponerar v 13 

Andel med nyttjanderätt för veckan efter påsk disponerar v 14   

Andel med nyttjanderätt v 12/14 disponerar v 12

Andel med nyttjanderätt v 13/15 disponerar v 15

Andel med nyttjanderätt v 14/16 disponerar v 16          

Andel med nyttjanderätt v 17/15 disponerar v 17        

Hemsidan

Vi vill gärna ha synpunkter och förslag på innehåll på vår hemsida. Kontakta medlemsansvarig (se fliken kontakt) eller maila brfskogsfaglarna@hotmail.com .

Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen 

Den 25 maj 2018 trädde en ny EU-förordning i kraft, Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen. 

Vi hanterar nu denna förändring inom föreningen och informerar under flik "GDPR" om hur vi och SBC anpassar behandling av personuppgifter till den nya lagstiftningen.  

unsplash