Ekonomi

Budget 2024 (1 000 kr)


Årsavgifter och hyror                 2 235

Övriga rörelseintäkter                     60


Rörelsens intäkter                   2 295


Fastighetskostnader                     423

Reparationer                                 170

Periodiskt underhåll                      400 

Taxebundna kostnader                 762

Övriga driftkostnader                    184

Fastighetsskatt                             190

Övriga förvaltnings och

rörelsekostnader                          187

Personalkostnader                       233

Avskrivningar                               104


Rörelsens kostnader               2 653


Rörelsens resultat                    - 358
Ta del av informationsbrevet för 2024 under fliken aktuellt gällande underhåll för 2024.